Sản phẩm chi tiết

  • Màng lọc MBR (RG020)

  • Mã sản phẩm: RG020
  • Giá: 2.200.000 đ

  • Lượt xem: 1045
  • Màng lọc MBR RG020 là màng siêu lọc thương hiệu REGREEN. Chất lượng nước sau xử lý  của màng lọc RG-MBR vượt trội so với công nghệ truyền thống. Nước thải từ MBR có thể được tái sử dụng cho mục đích tưới tiêu hay rửa đường...
  • Số lượng
  • Thông tin chi tiết

Tính năng công nghệ

★ Đơn giản —Dễ dàng làm sạch

★ Hiệu quả — Hiệu quả cao / Bảo trì thấp

★ Các tính năng — Các tấm màng ghép thành modul có thể tháo dời và nâng cấp dễ dàng

★ Nhỏ gọn —Thiết kế nhỏ gọn, ít tốn diện tích

★ Tái chế và tái sử dụng — Khả năng tái sử dụng nước tưới tiêu, rửa đường...

Mô hình và Thông số

Tiêu chuẩn chất lượng nước

Chất lượng nước đầu vào và nước đã qua xử lý.(Ví dụ về nước thải sinh hoạt  )

Thông số PH

COD

(mg / L)

BOD5

(mg / L)

     TN

  (mg / L)

Độ màu

 

TSS

(mg / L)

TP.

(mg / L)

Chất lượng nước đầu vào

 

6 ~ 9

 

200 ~ 400 ~ 200 ~ 30 ~ 80 ~ 200 ~ 15
Chất lượng nước đã qua xử lý 6 ~ 9 ≤ 25 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 6

Nhận xét: Chất lượng của RG-MBR  ổn định đạt tiêu chuẩn loại A  quy chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT về "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt"

Nguyên lý làm việc

Nước sạch đi vào ống thông qua các lỗ sợi màng, trong khi các chất ô nhiễm bị ngăn lại bên ngoài vì các lỗ sợi màng rất nhỏ (0,03μm)

Màng lọc RG-MBR

Màng lọc RG-MBR

Các ứng dụng

Màng lọc RG-MBR

Sản phẩm liên quan

0
Hotline tư vấn: 0902337365
Hotline
Zalo